14 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Novac Valentina

Novac Valentina, domiciliat(ă) în or. Rîșcani, str. Independenței nr. 27, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb nr. 2/3-2995 din 22.07.2004, întocmit de notarul Matușevschi Lucia.