25 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Novac Svetlana

Cet.Novac Svetlana, domiciliată în satul Chiurt, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acordul de partajare a bunurilor succesorale nr.2630 din 25.03.2019, autentificat de notarul Luca Petru.