1 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

NOROC IURIE

Cet. MELNICOVA TAMARA, domiciliat[ în str. Ciprian Porumbescu, nr. 55, ora;ul Glodeni, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de mo;tenitor legal nr. 5218 din 13.06.2006, eliberat de notarul Claudia Patereu, cu sediul în str. Suveranităţii, 6, or. Glodeni, R. Moldova.