3 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Nita Polina

Cet. Nita Polina, domiciliată în mun. Bălți, str. Lesecico, 20, ap. 33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal  nr. 5/3-4034 din 14.10.1978, întocmit de notarul Robu Ana pe numele cet. Pogrebnaia Polina.