4 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Nita Polina

Cet. Nita Polina, domiciliată în mun. Bălți, str. Lesecico, 20, ap. 33, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatul de proprietate nr. 5/3-4032 din 14.10.1978 și Certificatul de moștenitor legal nr. 5/3-4034 din 14.10.1978, întocmite de notarul Robu Ana pe numele cet. Pogrebnaia Maria.