18 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nița Ion

cet. Nița Ion, născut la 13.08.1989, IDNP 2007027011231, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr.16314 din data de 15.09.2010, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.