24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nistor Nicolae

Cet. Nistor Nicolae, domiciliat în mun. Edineţ, str. Mihail Frunze, nr. 50,, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie eliberat soţului supravieţuitor nr. 1-184 din 22.09.2022, eliberat de notarul Moscalu Elena.