24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nistor Nicolae

Cet. Nistor Nicolae, domiciliat în mun. Edineţ, str. Mihail Frunze, nr. 50,, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor în caz de comoştenitori nr. 1-186 din 22.09.2022, eliberat de notarul Moscalu Elena.