9 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Nîrca Nicolae

Cet. Nîrca Nicolae, domiciliat în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 4, bl. 9, ap. 18, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 6413 eliberat la data de 21.12.2006, de către notarul Pîslari Tatiana, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului Veveriţă Cristina, cu sediul biroului în mun. Orhei