17 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Nigai Victor

Macovei Valeriu, domiciliat în Republica Moldova, Anenii Noi, Floreni, care acţionează pentru şi în numele Nigai Victor, domiciliat în Republica Moldova, Anenii Noi, Floreni, în baza procurii nr. 2-8584 autentificată la 25.11.2021 de către notarul Butnaru Marina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-903 autentificat la 15.12.2021 de către notarul Butnaru Marina.