27 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Niculița Ecaterina

Cet. Niculița Ecaterina, domiciliată în s. Abaclia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal  înregistrat cu nr. 3383 din 12.11.2003 eliberat de notarul Pascari Chiril.