16 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Nicolaenco Aurelia

    cet. Nicolaenco Aurelia, cetățean moldovean, născută la 23.07.1970, c/p 2000042014470, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa, 18/3 ap.33, aduce la cunoștință pierderea originalului Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, autentificat de notarul Ursu Adelina, cu sediul biroului în mun.Chișinău, bd.Dacia, 24, la data de 03.10.2000 cu nr.3845.