14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nicoară Ghenadie

Cet.Nicoară Ghenadie, domiciliat în R.M., mun.Edineț, str.Independenței, nr.80, ap.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.261,din 24.01.2011, întocmit de notarul Moraru Vitalie.