28 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Nichitoi Anatolie

cet. Nichitoi Anatolie, domiciliat în or. Ocniţa, str. Haiducilor, xxx, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donație din data de 26.06.2000, nr. 1004, autentificat de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Independenții, 47, R. Moldova.