8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

NIchitenco Valentina

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. NICHITENCO VALENTINA, cetățeană a R.M., născută la data de 15.08.1963, IDNP 2001044272686, legitimată cu buletin de identitate nr.A44107203, eliberat la data de 04.11.2009, domiciliată în or. Ialoveni, str. Luceafărul nr.5, R.Moldova, reprezentată în baza procurii cu nr.2-3099, autentificată de notarul Ganța Dorina, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr.78/1 la data de 11.06.2024, de cet. NICHITENCO ALEXANDR, cetățean al R.M, născut la data de 12.07.1987, IDNP 2004044088824, legitimat cu buletin de identitate nr.A44130882, eliberat de of.44 la data de 21.12.2012, domiciliat în or. Ialoveni, str. Luceafărul nr.5, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 2/987, autentificat de URMAȘU Z.L., notar de stat la biroul notarial de Stat Ialoveni, RSSM, la data de 23.11.1989.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 05.07.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr. 88800.