3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

NICHIFOREAC ZINAIDA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. NICHIFOREAC ZINAIDA, domiciliată în Cantemir, Goteşti, str. Ştefan cel Mare nr. 257, ap. 13, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Certificat de moştenitor testamentar nr. 3835, eliberat de notarul Leonid Tatian la 28.03.2016