21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nichifor Alina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Nichifor Alina, domiciliat în sat. Obrejsa Veche, r-nul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor testamentar cu nr.2031 din 06.03.2012, eliberat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti .