9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

NEREUŢA EMILIA

Subsemnata NEREUŢA EMILIA, cetăţeană a Republicii Moldova, născută la 01.02.1964,  cod personal 2001088027730, identificată prin buletin de identitate A89104643, eliberat la 09.07.2009 de of. 89, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Criuleni, sat. Dolinoe, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie nr. 1097 din 23.09.2011, autentificat de către notarul public Dumbrava Mariana, cu sediul în mun. Chişinău.