19 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nemțanu Andrei

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. NEMȚANU ANDREI, cetățean al R.M, născut la data de 06.07.1946, IDNP 0962303566963, legitimat cu buletin de identitate nr.A44101554, eliberat de of.44 la data de 22.01.2009, domiciliat în or. Ialoveni, str. Prieteniei nr.10, ap.10, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată cu nr. 2787, autentificat de Biroul Notarial de Stat Ialoveni, notar de stat Diaconu Galina la data de 05.07.1995.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 19.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.53934.