25 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Negruța Valentina

Cet. Negruța Valentina, născut (ă) la 15.11.1978, IDNP – 2000032060085, domiciliat (ă) în s. Căinarii Vechi, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie a imobilului nr. 7693 din 04.06.2024, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.