21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Negru Vadim

Cet. Negru Vadim, domiciliat în mun. Bălți, str. Conev, 38, ap. 69, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 6999 din 27.07.2018, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.