25 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Negru Elena

Cet. Negru Elena, domiciliată în r-nul Floreşti, or. Mărculeşti str. Ştefan cel Mare nr. 45, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare al imobilului nr. 544 din 26.01.2006, autentificat de notarul privat Ion Conoval.