2 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

NEGRESCU ION

Cet. NEGRESCU ION, domiciliat   în or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare nr.8, ap.24, raionul Teleneşti, R. Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  contract vînzare-cumpărare , transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, autentificat pe numele  cet. NEGRESCU ION  la data de 15.02.1994 cu  nr. 303 de către Biroul Notarial de Stat  Teleneşti.