5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Negrean Iurie

Cet. Negrean Iurie, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr. 3558 din 19.08.1999, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.