23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Negrean Galina

Negrean Galina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr. 9929 din 13.09.2005, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.