24 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Nazaricen Zofia

Cet. Nazaricen Zofia, domiciliată în mun. Bălți, str. A. Șciusev, 11, ap. 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3-964 din 14.02.1997, întocmit de notarul Pădurari Corina pe numele cet. Rojca Zofia.