22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

NAZARIA VICTOT

Cet. NAZARIA VICTOR, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, Călărași, Bahu, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a imobilului Nr.6730 din data de 02.10.2015 autentificat de notarul public Dragomir Angela, pe numele Nazariia Dmitrii.