16 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

NAVROŢCHI EUGENIA

Cet. NAVROŢCHI EUGENIA, domiciliată sat. Risipeni, r-nul Făleşti Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor testamentar cu nr.1206 din 06.04.2000, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.