7 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Nasulea Vera

Nasulea Vera, cu domiciliul în or.Vulcănești, str.Svetlaia nr.2, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.1306 din 07.04.1995, întocmit de notarul Cristeva Elena.