12 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

NASTAS TAMARA

Subsemnata NASTAS TAMARA, cetăţeană a Republicii Moldova, născută la 26.04.1951, cod personal 2013028005179, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Rîbniţa, sat. Butuceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acord de rezoluţiune nr. 1496 din 08.05.2015, autentificat de către notarul public Dumbrava Mariana, cu sediul în mun. Chişinău.