18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Nani Galina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Nani Galina, cetăţeana Republicii Moldova, domiciliată în oraşul Şoldăneşti, strada Mihai Eminescu nr. 42, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale:
1. Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere primire a locuinței în proprietate privată înregistrat sub nr. 1-1075 la data de 15.04.1997 /cincisprezece aprilie o mie nouă sute nouăzeci și șapte/, autentificat la biroul notarial din Șoldănești, notar Pietraru Iurie.
2. Contractul de vânzare-cumpărare înregistrat sub nr. I-1712 la data de 27.06.1997 /douăzeci și șapte iunie o mie nouă sute nouăzeci și șapte/, autentificat la biroul notarial din Șoldănești, notar Pietraru Iurie.