12 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MUTRUC VITALIE

Cet.MUTRUC VITALIE, domiciliat în mun.Bălţi, str.Decebal, nr.97, ap.20, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor testamentar cu nr.1992 din 17.03.2011, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.