26 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Musurivscaia Raisa

Cet. Musurivscaia Raisa, domiciliată în s. Hincăuţi, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Certificat de Moştenitor Testamentar nr. 281 din 24.01.2019, întocmit de notarul Moscalu Elena.