10 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Musteaţă Mariana

Cet.     Musteaţă Mariana,   domiciliată în or. Căuşeni,   str. Frunza Nucului,  nr. xxx,  aduce la cunoştinţă pierderea orginaluilui actului notarial:  

          Contract de vînzare-cumpărare a terenului nr. 6949  din 30.12.2005,  întocmit de notarul Belciug Petru din or. Căuşeni.