14 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Musteața Maria

Cet.MUSTEAŢA MARIA, domiciliată în s.Codreanca r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal, nr.1907 eliberat la 15.07.2015 de către notarul public Goncearuc Galina.