1 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MUŞINSCAIA SVETLANA

Cet. MUŞINSCAIA SVETLANA,domiciliat în mun. Orhei, str. V- Lupu 1, ap.28, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate privată nr.2-8127 din 28.12.1994,  întocmit de notarul la biroul notarial de stat Orhei.