25 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Murtazin Parascovia

cet. Murtazin Parascovia, număr de identificare 2008032004991, domiciliată în Soroca, Nimereuca Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.10837 din 24.11.2010, eliberat  de către notarul public  Radu Iulian.