12 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MURIN PIOTR

Cet. MURIN PIOTR,domiciliat  în  satul Unguri, raionul Ocnița, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 2869 din 18.07.2000, eliberat de notarul Ludmila Dolineanu, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 49.