18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Murin Anatoli

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Murin Anatoli, domiciliat în sat. Unguri, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a terenului cu destinație agricolă din data de 12.02.2003, nr. 370, întocmit de către notarul Vladislav Macarenco, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21A, Republica Moldova.