1 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Munteanu Nina

cet.Groppa Elena, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Independenței, nr.44, ap.8, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr.1-1057 din 05.10.2022, autentificat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.