4 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Munteanu Ion

Cet. Munteanu Ion,domiciliat însatul Comcodeni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar  sub nr.5374  din 16.07 .2013 ;