13 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MUNTEANU ION

Expediat cu nr. 169
La data de 13.03.2024

Subsemnatul LEONID TATIAN, la cererea cet. MUNTEANU ION, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. MUNTEANU ION, domiciliat în mun. Bălţi, str. Bulgară, nr. 120 ap. 33, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Contractului de vânzare-cumpărare, autentificat de notarul Leonid Tatian la 26.10.2021

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul MUNTEANU ION, la data de 13.03.2024 conform contului spre plată nr. 601999033

Notarul Leonid Tatian