14 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Munteanu Aurica

Cet. Munteanu Aurica, domiciliată în Republica Moldova, raionul Rîşcani, sat. Corlăteni, str. Liviu Damian nr. 30, număr de identificare 2022038000021, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor nr. 1-461 din 30.06.2022, eliberat de notarul Ion Conoval.