11 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MUNTEAN SNEJANA

Cet. MUNTEAN SNEJANA, domiciliată în  mun. Chișinău, str. Roșiori, nr. 32, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul  cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşienr. 3837  din 28.05.2007, autentificat de notarul privat Ludmila Dolineanu.