4 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

MUNTEAN MARIA

MUNTEAN MARIA, domiciliată în satul Corjeuţi, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor  legal nr. 14828 din 06.12.2011,   eliberat de notarul Strîmbu Valentina.