22 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Muncescu Andrei

Cet. Muncescu Andrei, domiciliată în or. Căinari, str. Mihai Eminescu, nr. xx, raionul Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 7546 din data de 25.10.2018, eliberat de notarul Bagrin Maria.