24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MRACICOVSCHI OLEG

Cet. MRACICOVSCHI OLEG, cu domiciliu în or. Dondușeni, str. Independenței, 19, ap.1, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți nr. 1141 din 24.02.2010, eliberat de notarul privat Dolineanu Ludmila.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 21.06.2024, conform ordinului de plată nr. 627665627.

Notarul Danil Anghelina