28 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MOVILA LIDIA

Cet. MOVILA LIDIA, domiciliată în s. Băhrinești r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr. 10098 din 22.07.2015, întocmit de notarul Buzu Iadviga.