25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Moșolupa Inna

cet. Moșolupa Inna, domiciliată în s. Vălcineț, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal, din data de 26.09.2008, nr. 7347, eliberat de către notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, R. Moldova.