10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Moroșanu Mihail

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Moroșanu Mihail, domiciliat  în mun. Chișinău, str. Independenței, nr. 48, ap.10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație  nr.1540 din 03.07.2009, întocmit de notarul Goinic Cristina.

A achitat  Onilă Liliana bon nr. 610953413 din 17.04.2024